#EDU2025

#EDU2025 to długofalowy program Fundacji Aequitas, którego celem jest zwiększenie dostępności i jakości edukacji w krajach Globalnego Południa. Wspieramy nauczycieli, uczniów i placówki szkolne w sprostaniu wyzwaniom codzienności oraz…

Chcesz pomóc?

Close

 

#EDU2025

Każdy dziecko powinno mieć możliwość pobierania nauki, poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Brak równych szans w dostępie do edukacji szkolnej jest jedną z największych bolączek współczesnego świata. Naszymi działaniami chcemy przyczynić się do zmniejszenia luki edukacyjnej wśród najmłodszych żyjących w państwach rozwijających się dając im możliwość podjęcia lub kontynuowania edukacji.

KeniaUgandaTanzaniaZambia

#EDU2025 to długofalowy program Fundacji Aequitas, którego celem jest zwiększenie dostępności i jakości edukacji w krajach rozwijających się. Wspieramy nauczycieli, uczniów i placówki szkolne w sprostaniu wyzwaniom codzienności oraz podniesieniu poziomu kształcenia.

Zastanawiasz się jak możesz pomóc? Sposobów na wsparcie naszych wysiłków jest bardzo dużo. Możesz, na przykład, przesłać do nas przybory szkolne, które – wraz z innymi darami – przekażemy do placówek edukacyjnych w państwach rozwijających się. Możesz także przekazać darowiznę w programie „Uczeń z klasą”, w ramach którego zbieramy środki na opłatę czesnego dla uczniów szkół podstawowych w Kenii, Uganidz, Tanzanii i Zambii.

Informacje o na temat naszego rachunku bankowego znajdzeisz tutaj

 

Programy Fundacji Aequitas

Fundacja Aequitas realizuje szereg programów pomocowych w różnych obszarach. Zachęcamy do zapoznania się z ich założeniami oraz do aktywnego włączenia się w ich realizację.

#MHC2025

Celem programu #MHC2025 (Maternal Heath Care) jest poprawa jakości opieki nad matką i dzieckiem w państwach Globalnego Południa.

#MHC2025

#EDU2025

W ramach #EDU2025 prowadzimy działania zmierzające do zwiększenia dostępu do edukacji w krajach rozwijających się.

#EDU2025

#GLED2025

GLobal EDucation (Edukacja Globalna) to program, w ramach którego zwiększamy świadomość dzieci i młodzieży w zakresie problemów globalnych.

#GLED2025

Fundacja Aequitas

Jeśli żyjesz w komfortowych warunkach, podczas gdy inni chodzą głodni lub umierają z powodu łatwo wyleczalnych chorób, a Ty nic z tym nie robisz, to z Twoim zachowaniem jest coś nie tak. Niepodejmowanie przez ludzi żyjących w państwach rozwiniętych znaczących wysiłków na rzecz niesienia pomocy osobom umierającym z powodów związanych ze skrajnym ubóstwem jest moralnie nie do obronienia.

Fundacja Aequitas powstała w celu podejmowania inicjatyw promujących równość, inkluzję społeczną i zawodową oraz pomoc osobom żyjącym w ubóstwie. W swojej działalności skupiamy się przede wszystkim na wyrównywaniu szans rozwojowych i zawodowych wykluczonych grup społecznych. Realizujemy szereg własnych programów pomocowych oraz współpracujemy z innymi podmiotami zaangażowanymi w niesie pomocy potrzebującym

Czytaj więcej

Zostań Wolontariuszem!

Wolontariuszem może zostać każda osoba, która jest zdeterminowana do niesienia pomocy innym. Istnieje wiele możliwości pracy wolontariackiej. Możesz nieść pomoc społeczeństwu, dzikim zwierzętom lub zajmować się ochroną przyrody. W celu uzyskania szerszych informacji na temat wolontariatu oraz aby przejrzeć aktualne oferty pracy wolontariackiej…

Czytaj więcej