Większość projektów realizujemy we współpracy z partnerami, których cele działalności są zbieżne z naszymi celami. Informacje o współpracujących z nami podmiotach dostępne są na stronach opisujących poszczególne przedsięwzięcia i projekty.
Współpracujemy także z podmiotami zewnętrznymi, którzy są naszymi dostawcami i/lub usługodawcami. Od wszystkich partnerów wymagamy przestrzegania przepisów prawa oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Fundacji Aequitas.