#MHC2025


Celem programu #MHC2025 (Maternal Heath Care) jest poprawa jakości opieki nad matką i dzieckiem w państwach Globalnego Południa.

#MHC2025

#EDU2025


W ramach #EDU2025 prowadzimy działania w celu zwiększenia dostępności edukacji w krajach rozwijających się. Wspieramy nauczycieli, uczniów i placówki szkolne.

#EDU2025

#GLED2025


#GLED2025, czyli GLobal EDucation (Edukacja Globalna) to program Fundacji w ramach, którego zwiększamy świadomość dzieci i młodzieży w zakresie problemów globalnych.

#GLED2025