O Fundacji

Peter Singer, australijski filozof zajmujący się kwestiami moralności, twierdzi, że jeśli żyjesz w komfortowych warunkach, podczas gdy inni chodzą głodni lub umierają z powodu łatwo wyleczalnych chorób, a Ty nic z tym nie robisz, to z Twoim zachowaniem jest coś nie tak… Innymi słowy, każdy z nas ma obowiązek podejmowania wysiłków na rzecz redukowania poziomu ubóstwa i ograniczenia umieralności tylko z tego powodu, że możemy to zrobić.

Chcemy pomagać, chcemy pracować na rzecz eradykacji skrajnego ubóstwa, chcemy aby świat, w którym żyjemy był “przyjemny” do życia nie tylko dla nas samych, ale także dla innych; także dla tych, którzy mieli mniej szczęścia niż my, bo urodzili się w jakimś bardzo biednym kraju lub regionie ogarniętym konfliktem. Początkowo każda z nas – osób związanych z Fundacją – pomagała na swój sposób: przekazywaliśmy datki na pomoc poszkodowanym w trzęsieniach ziemi, podejmowaliśmy pracę wolontariacką czy też uczestniczyliśmy w akcjach zbiórki żywności i/lub odzieży dla najbardziej potrzebujących.

Mając okazję uczestniczyć w jednej z debat na temat pomocy rozwojowej zrozumieliśmy, że możemy zrobić więcej łącząc nasze indywidualne wysiłki w jedną większą całość. I to właśnie w tym celu powołaliśmy do życia Fundację Aequitas. Fundacja została powołana w celu podejmowania inicjatyw promujących równość, inkluzję społeczną i zawodową oraz pomoc osobom żyjącym w ubóstwie. W swojej działalności skupiamy się przede wszystkim na wyrównywaniu szans rozwojowych i zawodowych wykluczonych grup społecznych. Realizujemy szereg własnych programów pomocowych oraz współpracujemy z innymi podmiotami zaangażowanymi w niesie pomocy potrzebującym

Nasze cele


Fundacja Aequitas została powołana w celu podejmowania inicjatyw promujących równość, inkluzję społeczną i zawodową oraz…

Czytaj więcej…

Nasze podejście


Jeśli decydujemy się na podjęcie danego działania, to angażujemy w jego realizację 100% naszych dostępnych zasobów. Nie pracujemy…

Czytaj więcej…

Nasze Zasady


Zasady wyznaczają nam kierunek działania i stanowią granicę, której nigdy nie przekroczymy. Odpowiedzialność, szacunek…

Czytaj więcej…

Nasi Partnerzy


Większość projektów realizujemy we współpracy z partnerami, których cele działalności są zbieżne z naszymi celami….

Czytaj więcej…