#MHC2025 to akronim wieloletniego programu Fundacji Aequitas, którego celem jest poprawa opieki nad matką i dzieckiem w państwach Globalnego Południa. Otaczamy opieką matki, dzieci i placówki zdrowia. Pomagamy im w walce z wyzwaniami codzienności i dajemy szansę na lepsze jutro.

Program pomocowy #MHC2025 (Maternal Health Care 2025) realizujemy w Demokratycznej Republice Konga, Etiopii, Kenii, Tanzanii i Senegalu. W ramach podejmowanych działań organizujemy szkolenia podnoszące umiejętności personelu medycznego lokalnych placówek zdrowia, dostarczamy sprzęt medyczny, wyposażenie i przyrządy medyczne, leki oraz wspomagamy podmioty lokalnej służby zdrowia wiedzą naszych specjalistów. Nasze działania koncentrujemy na obszarach szczególnie trudno dostępnych, gdzie poziom świadczonej opieki medycznej (w szczególności dla matek i noworodków) jest bardzo niski.

Integralną częścią naszej działalności są także inicjatywy zwiększające świadomość i zrozumienie problemów związanych ze zdrowiem, profilaktyką zdrowotną i procesem leczenia oraz rehabilitacji.