Możesz wspomóc Fundację Aequitas poprzez dokonanie wpłaty bezpośrednio na konto Fundacji. Osoby fizyczne i osoby prawne przekazujące darowiznę organizacji pożytku publicznego mogą dokonać odpisu podatkowego. Osoby fizyczne mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), osoby prawne od kwoty do opodatkowania mogą odliczyć 10% dochodu (CIT). Podstawą do dokonania rozliczenia jest potwierdzenie wpłaty darowizny na konto organizacji. Wszystkie zebrane środki przeznaczane są na realizację celów statutowych Fundacji.

Wpłaty w złotówkach
Nr konta PLN w banku VW Bank: 61 2130 0004 2001 0925 4947 0001
Fundacja Aequitas, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
Tytułem: darowizna dla Fundacji Aequitas

Działalność Fundacji można wesprzeć również za pomocą portali: SiePomaga, DoMore

100% otrzymanych wpłat przeznaczamy na pomoc

Wszystkie wpłacone środki przez darczyńców przeznaczane są bezpośrednio na realizację programów i projektów Fundacji. Nie finansujemy z darowizn kosztów działalności administracyjnej (na ten cel pozyskujemy środki z grantów i środków celowych). 100% wpłaty przeznaczane jest na pomoc beneficjentom Fundacji.