#GLED2025, czyli GLobal EDucation (Edukacja Globalna) to program Fundacji w ramach, którego zwiększamy świadomość dzieci i młodzieży w zakresie problemów globalnych oraz dynamiki i kierunku zmian zachodzących we współczesnym świecie. Pomagamy zrozumieć i poddać krytycznej refleksji problematykę ubóstwa, globalnego ocieplenia, nierówności społecznych, migracji, terroryzmu i praw człowieka oraz innych kluczowych wyzwań stojących przed nami wszystkim.

W ramach projektu #GLED2025 przygotowujemy i prowadzimy warsztaty, zajęcia szkolne i debaty tematyczne. Udostępniamy także materiały dla nauczycieli, którzy mogą wykorzystać elementy Szkolnego Programu Edukacji Globalnej Fundacji Aequtias w realizowanych przez nich zajęciach szkolnych i pozaszkolnych.

Zapraszamy do kontaktu zainteresowane współpracą osoby i placówki nauczania.