Odpowiedzialność

Jesteśmy odpowiedzialni za realizowane przez nas działania i projekty. Nie chowamy głowy w piasek, gdy napotykamy problemy, ale z pasją i determinacją stawiamy czoła wszelkim wyzwaniom. Z troską analizujemy każdą zgłoszoną do nas sprawę i wnikliwie analizujemy zgłoszone potrzeby i nasze możliwości. Wiarygodność, rzetelność i uczciwość to cechy, które charakteryzują sposób naszej pracy.

Szacunek

Z szacunkiem odnosimy się do wszystkich osób, bez względu na ich płeć, narodowość i światopogląd. Szanujemy zwyczaje, wartości i powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego wszystkich środowisk i wszystkich państw, w jakich prowadzimy swoją działalność.

Transparentność finansowa

Przepływy finansowe, sprawozdania i raporty z naszej działalności są jawne i dostępne publicznie. Działamy przejrzyście i nie mamy nic do ukrycia. Nad prawidłowością wydawania środków nadzór sprawuje niezależna Komisja Rewizyjna. Ponadto, co roku poddawanie jesteśmy audytowi zewnętrznemu, który wystawia m.in. opinię na temat prawidłowości wydawania środków finansowych.

Każda 1 zł to 100% pomocy

Wiemy, że liczy się każda złotówka. Dlatego całość ofiarowanych nam środków finansowych przeznaczamy bezpośrednio na działania pomocowe. Z czego finansujemy koszty operacyjne działalności? Środki na funkcjonowanie Biura Fundacji pozyskujemy z grantów celowych. Przykładowo, projekty finansowane ze środków budżetu centralnego zawierają z reguły tzw. koszty pośrednie (m.in. na utrzymanie biura, bieżące opłaty itp.) i to właśnie z tych środków finansujemy funkcjonowanie Biura Fundacji. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.