#EDU2025 to długofalowy program Fundacji Aequitas, którego celem jest zwiększenie dostępności i jakości edukacji w krajach rozwijających się. Wspieramy nauczycieli, uczniów i placówki szkolne w sprostaniu wyzwaniom codzienności oraz podniesieniu poziomu kształcenia.

Każdy człowiek powinien mieć możliwość nauki, poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Brak równych szans w dostępne do edukacji szkolnej jest jedną z największych bolączek współczesnego świata. Naszymi działaniami chcemy przyczynić się do zmniejszenia luki edukacyjnej wśród najmłodszych dając im możliwość podjęcia podstawowej edukacji.

#EDU2025 to długofalowy program Fundacji Aequitas, którego celem jest zwiększenie dostępności i jakości edukacji w krajach rozwijających się. Wspieramy nauczycieli, uczniów i placówki szkolne w sprostaniu wyzwaniom codzienności oraz podniesieniu poziomu kształcenia.
Zastanawiasz się jak możesz pomóc? Sposób na wsparcie naszych wysiłków jest bardzo dużo. Możesz na przykład przesłać do nas przybory szkolne, które – wraz z innymi darami – przekażemy do placówek edukacyjnych w państwa rozwijających się. Możesz także przekazać darowiznę w programie „Uczeń z klasą”, w ramach którego zbieramy środki na opłatę czesnego.

Adopcja na odległość

Jednym z kluczowych elementów programu #EDU2025 jest adopcja edukcyjna na odległość. Decydując się na adopcję edukacyjną masz realny wpływ na przyłość danego dziecka.. Monitorujesz jego postępy; motywujesz do dalszej nauki i co najważniejsze… dajesz mu możliwość uczenia się, a tym samym trwale zmieniasz jego życie – na lepsze!

W coraz większej liczbie państw afrykańskich, edukacja najmłodszych na poziomie podstawowym jest bezpłatna. Oznacza to, że każde dziecko może zostać zapiasne do szkoły, aby nauczyło się pisać, czytać i liczyć. Nie oznacza to jednak, że edukacja nic nie kosztuje. Każdy uczeń musi we własnym zakresie nabyć podręczniki, przybory szkolne, mudnurek i… buty (wstęp do szkoły na boso jest zabroniony). W przypadku większości biednych rodzin afrykańskich koszty związane z „wyprawką” dziecka przewyższają ich finansowe możliwości. Tym samym, dziecko z biednej rodziny jest realnie pozbawione szansy na rozpoczęcie czy też kontynuowanie edukacji szkolnej.

Koszty standardowej wyprawki dziecka oscylują w graniach kilkudziesięciu dolarów rocznie. Oznacza to, że już za 100 zł możesz ufundować roczną naukę adoptowanemu dziecku. Zaintersowana? Zainteresowany? Kliknij poniżej aby dowiedzieć się o szczegółach programu adopcji na odległość.